ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Στο πλαίσιο της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και της κανονιστικής συμμόρφωσης η ΙΡΙΔΑ Α.Ε. έχει αναπτύξει την Πολιτική Αναφορών(Whistleblowing) με σκοπό την διασφάλιση της διαφάνειας, την διαφύλαξη της ακεραιότητας και τη καταπολέμηση οποιασδήποτε μορφής παράνομων ή ανάρμοστων συμπεριφορών κι οποιασδήποτε μορφής διακρίσεων. Πατώντας  στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την πολιτική αναφορών της ΙΡΙΔΑ Α.Ε καθώς και να κατεβάσετε την φόρμα για να υποβάλλετε μια αναφορά με τους τρόπους που περιγράφονται.

Η εταιρία ενθαρρύνει όλους όσοι αναφέρονται στην παρούσα πολιτική να αναφέρουν, εμπιστευτικά ή ανώνυμα, συμπεριφορές παράνομες, ανήθικες ή ανάρμοστες, αμέσως μόλις υποπέσουν στην αντίληψή τους.

Η εταιρία δεσμεύεται ότι όλες οι αναφορές λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και διερευνώνται με πλήρη αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία, ενώ όσοι προβαίνουν σε αναφορές προστατεύονται από τυχόν αντίποινα και διαρροές προσωπικών δεδομένων, αφού λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.