Η IRIDA συμμετέχει στη μελέτη του NewTechAqua για τη χρήση νεών και καινοτόμων βιολογικών πρώτων ύλων σε ιχθυοτροφές

Η συνάδελφός μας, Φέλη Βασιλάκη, μαζί με συνεργάτες μας από το ερευνητικό ινστιτούτο, IRTA, πραγματοποίησαν μια μελέτη στο πλαίσιο του NewTechAqua, ενός ευρωπαϊκού επιστημονικού προγράμματος. Η μελέτη στόχευε στην αξιολόγη της χρήσης νέων πρώτων υλών όπως η πρωτεΐνη πράσινου μπιζελιού και το καφέ φύκι Ascophyllum nodosum ως πρώτες ύλες μερικής υποκατάστασης του ιχθυάλευρου σε ιχθυοτροφές κατάλληλες για βιολογική παραγωγή. Στο πλαίσιο της μελέτης, διεξήχθησαν μια δοκιμή εργαστηριακής κλίμακας αλλά και μια μεγάλης κλίμακας δοκιμή πεδίου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Γαλαξείδι, για τη σύγκριση της νέας αυτής τροφής με μια τυπική εμπορική ιχθυοτροφή κατάλληλη για χρήση στη βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια. Εξετάστηκαν τα αποτελέσματα των ιχθυοτροφών αυτών, πάνω στην ανάπτυξη των ψάριων, στη μετατρεψιμότητα της τροφής καθώς και στη σύνθεση του φίλετου των ψάριων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ του τελικού βάρους, του ρυθμού ανάπτυξης και των σωματικών δεικτών των ψαριών που τρέφονταν με την ιχθυοτροφή που περιείχε τις νεές αυτές πρώτες ύλες σε σύγκριση με τα ψάρια που ταΐστηκαν με την τυπική εμπορική τροφή. Τα φιλέτα από τα ψάρια που τρέφονταν με την πειραματική ιχθυοτροφή είχαν υψηλότερη περιεκτικότητα σε μυϊκή πρωτεΐνη ενώ η σύνθεσή τους σε λιπαρά οξέα ήταν υψηλότερη όσον αφορά την περιεκτικότητα σε ω-3 και ω-6 πολυακόρεστα (PUFA), όπως το εικοσαπεντανοϊκό (EPA) και το εικοσιδυαεξανοϊκό οξύ (DHA). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτά τα νέα συστατικά μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιήθουν για μερική υποκατάσταση των ιχθυάλευρων από trimmings σε τροφές καταλλήλες για βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια.

Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν πρόσφατα κατα την ετήσια συνάντηση του NewTechAqua που έλαβε χώρα στη L’Ampolla, στην Καταλονία της Ισπανίας, στις 22-23 Μαρτίου 2023.

Η μελέτη έχει δημοσιευθεί στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Aquaculture» και μπορείτε να την βρείτε εδώ

Print Screen Study 1